Projekt läslust

Förra veckan började vi ett läsprojekt som varit uppskattat och som förhoppningsvis kommer att skapa en större lust hos eleverna att läsa skönlitterära texter. Eleverna läser två olika böcker Big Bang av Torsten Bengtsson och Allan Zongo av Henrik Einspor. Eleverna är uppdelade i mindre läsgrupper och har fått sprida ut sig i klassrummet och angränsande rum. De läser högt för varandra och samtalar om det lästa genom att besvara olika typer av frågor om texten. Frågor där svaren finns i texten men även frågor där eleverna behöver använda information från olika delar av texten och dra egna lutsatser.

img_0003 img_0004

 

Matematikspel i åk 4

Just nu arbetar vi i åk 4 med symboler, räknelagar och generaliseringar av talkombinationer på matematiklektionerna. För att konkretisera detta har vi bland annat spelat matematikspelet ”störst summa” som går ut på att man förenklar beräkningar genom att använda sig av den associativa lagen, vilken säger att termer i en addition eller faktorer i en multiplikation, kan adderas/multipliceras i valfri ordning.

untitled

matematikspel

Klass 4A

Hej!

Det är vi som är klass 4A. Vi är ett trevligt gäng bestående av 31 flitiga elever, 13 tjejer och 18 killar. Våra klassföreståndare heter Madelen och Jens. Med Madelen har vi matematik, svenska och engelska, och med Jens har vi SO-ämnena och idrott och hälsa. I No har vi Kristina som lärare och i bild undervisar Anna. På slöjdlektionerna träffar vi Barbro och Magnus.

Vi hoppas ni kommer att följa oss på denna blogg. Då kommer ni att få en inblick i vad vi arbetar med och hur detta arbete ser ut.