Klass 5A

Hej!

Det är vi som är klass 5A. Vi är ett trevligt gäng bestående av 31 flitiga elever, 13 tjejer och 18 killar. Våra klassföreståndare heter Madelen och Erik. Med Madelen har vi matematik, svenska och engelska, och med Erik har vi SO-ämnena och idrott och hälsa. I No har vi Kristina som lärare och i bild undervisar Anna. På slöjdlektionerna träffar vi Emilia och Oscar.

Vi hoppas ni kommer att följa oss på denna blogg. Då kommer ni att få en inblick i vad vi arbetar med och hur detta arbete ser ut.