Välkommen till oss i klass 4A!

På vår bloggsida kan du följa vår klass. Vi är 21 pratglada elever, 12 killar och 9 tjejer. Vår klassföreståndare heter Martina. Hon undervisar oss i matematik och svenska. I engelska har vi Mattias, i SO och idrott och hälsa har vi Erik. Vi träffar Anna när vi har lektion i bild. I No har vi Anneli och i slöjd träffar vi Oscar och Magnus. Följ med oss i skolan och i vårt lärande genom vår klassblogg. Här får du ta del av bilder och filmer på det vi lär oss och det vi skapar. Kommentera gärna våra inlägg.