Om

Hej!

Välkommen till vår blogg. Denna blogg drivs av eleverna och lärarna i Bokens arbetslag på vår F-6 skola.

Syftet med denna sida är att visa både vårdnadshavare och elever vårat pedagogiska arbete men även att utveckla förståelsen för internet och ny teknik. Den är också till för att skapa en delaktighet mellan skola och hem.

Genom att visa eleverna bloggen skapar vi en ingång att diskutera internets miljö där det är viktigt att tänka på källkritik och upphovsrätten m.m. De får på så sätt  öva sin förmåga att ” använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.”

De bilder och filmer vi använder oss av är elevernas arbeten och från egentagna fotografier och får inte användas eller kopieras utan vårt tillstånd.

Vi hoppas att ni kommer finna denna blogg intressant och lärorik!

/ Elever och lärare i Boken