Projekt läslust

Förra veckan började vi ett läsprojekt som varit uppskattat och som förhoppningsvis kommer att skapa en större lust hos eleverna att läsa skönlitterära texter. Eleverna läser två olika böcker Big Bang av Torsten Bengtsson och Allan Zongo av Henrik Einspor. Eleverna är uppdelade i mindre läsgrupper och har fått sprida ut sig i klassrummet och angränsande rum. De läser högt för varandra och samtalar om det lästa genom att besvara olika typer av frågor om texten. Frågor där svaren finns i texten men även frågor där eleverna behöver använda information från olika delar av texten och dra egna lutsatser.

img_0003 img_0004

 

Matematikspel i åk 4

Just nu arbetar vi i åk 4 med symboler, räknelagar och generaliseringar av talkombinationer på matematiklektionerna. För att konkretisera detta har vi bland annat spelat matematikspelet ”störst summa” som går ut på att man förenklar beräkningar genom att använda sig av den associativa lagen, vilken säger att termer i en addition eller faktorer i en multiplikation, kan adderas/multipliceras i valfri ordning.

untitled

matematikspel